Chuyên mục: PC & Laptop

Mua laptop hay tự ‘build’ PC với hơn 20 triệu đồng?

Tôi làm công việc sáng tạo nội dung, cần một máy tính cấu hình tốt, thiết kế đẹp nhưng khó chọn laptop mạnh với 20 triệu đồng. Qua tìm hiểu, các laptop tầm giá này cấu hình chỉ ở mức khá, không sử dụng được để dựng video nặng như 4K với nhiều hiệu ứng. […]